MALLORCA

15 de agosto

Tipo de vista


 1. GDANCE

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min

16 de agosto

 1. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 2. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min

17 de agosto

 1. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 3. GAP

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 5. GDANCE

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 6. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 7. PILATES

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 8. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 9. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 10. GAP

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 12. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 13. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 14. ZUMBA

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 15. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 16. GMIND

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min

18 de agosto

 1. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 3. GBOX

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 5. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 6. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 7. GMIND

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 8. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 9. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 10. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 12. GENERGY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 13. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 14. PILATES

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 15. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 16. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min

19 de agosto

 1. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 3. GCORE

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 5. GAP

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 6. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 7. GDANCE

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 8. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 9. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 10. PILATES

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 11. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 12. ZUMBA

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 13. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 14. GAP

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 15. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 16. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min

20 de agosto

 1. GENERGY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 3. GENERGY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 5. GDANCE

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 6. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 7. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 8. GAP

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 9. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 10. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 12. GDANCE

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 13. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 14. GMIND

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 15. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 16. GENERGY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min

21 de agosto

 1. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 2. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 3. GDANCE

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 5. PILATES

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 6. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 7. GAP

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 8. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 9. YOGA

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 10. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 12. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 13. GBOX

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 14. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 15. GBODY

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 16. BEST CYCLING

  0 / 17 SALA CICLO 45 min
 17. GMIND

  0 / 19 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min